Terapihave 

 

Erfaringer og forskning viser, at ophold i natur og smukke haveomgivelser kan medvirke til at lindre og helbrede symptomer på negativ stress, udbrændthed, træthed og irritabilitet. Haven aktiverer alle sanser, giver tryghed og mental hvile og kan dermed bidrage til at genvinde livslyst og arbejdsglæde.

Derfor vil det nu være muligt, at anvende Helbos Have som terapihave. Tre dage om ugen - mandag, tirsdag og torsdag samt efter aftale - kan professionelle behandlere booke haven til deres terapeutiske arbejde.

 

Hvad haven kan

HELBOS HAVE er indrettet sådan at den tilbyder de oplevelsesværdier, som anvendes vedrørende terapihaver.Disse er beskrevet i konceptmodellen Nacadia, udarbejdet af Skov&Landskab under Københavns Universitets biovidenskabelige fakultet LIFE i samarbejde med Stresscenter Kalmia A/S, Realdania og Sveriges landbrugsuniversitet i Alnarp, som har mange års erfaring med haveterapi.

Der er mange forskellige haverum i HELBOS HAVE: gården med "skolestuen" og sydterrassen, æblehaven, åen, køkkenhaven med drivhus, den gul-hvide blomsterhave, takshaven med "bagperronen", skoven, skyggehaven, staudehaven, "Pausen", vestterrassen, orangeriet og annekset.

I "skolestuen", drivhuset, orangeriet og annekset og på "bagperronen" er der mulighed for overdækket ophold i nær tilknytning til haverummene.

De fleste haverum er omkranset af høje hække, som giver oplevelsen af, at være omsluttet og dermed føle TRYGHED. Samtidig med oplevelsen af at være skærmet, er der nogle steder UDSIGT til det omgivende landskab ( marker og skov ). De fleste haverum har et forholdsvis højt plejeniveau, men der er også mere vilde områder ( åen og krattet ). Haven er præget af stor ARTSRIGDOM  og giver mulighed for mange forskelligartede oplevelser. I blomsterhaverne og i køkkenhaven er der PLANTERIGT med mange grønne og farverige planter, som giver mulighed for at (gen)aktivere alle SANSER. I de "tomme" grønne rum er der mulighed for at finde ro og mental hvile; der er omkring 20 bænke/siddepladser rundt omkring i haven.

Staudehaven er udlagt i et symmetrisk og statisk design, som dels har KULTURHISTORISKE konnotationer, dels fremmer oplevelsen af FRED og HARMONI. Samtidig er der lagt vægt på BEVÆGELSE, idet anlægget pirrer nysgerrigheden og inviterer til, at man går på opdagelse  i haven.

Alle SANSER kommer i spil: SYN ( farver, former, drivende skyer ) HØRELSE ( fuglesang, bladenes raslen i vinden, vandets rislen i åen, gruset, der knaser under fødderne og regnen, der trommer på taget ) DUFT ( blomster, blade, muld, bær og nyslået græs ) SMAG ( frugt, bær ) FØLE ( mærke solens varme, regnen i ansigtet, plukke blomster og bær, plante i jorden ) KROPSSANSEN ( at bevæge sig, bruge og mærke hele sin krop )